Kontakt

F´dance Center
Trnavská cesta 8/A (vchod z Jégeho ulice, Stredisko záchrannej zdravotnej služby)
Bratislava 820 05

Mobil: 0904 491 790
Stránka: www.justdojump.jecool.net
Eail : justdojump@gmail.com
Facebook - JustDoJump


Možnosť parkovania priamo v areály budovy.